Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Organizace a pravidla

 
                         PRAVIDLA
 
  Všechny části kampaně by se měli konat minimálně v rozmezí dvou dnů, samotné boje budou probíhat od začátku akce do jejího ukončení, tedy i přes noc. Organizační tým má právo vyloučit z průběhu akce kohokoliv, kdo poruší pravidla nebo se nebude vhodně chovat. Pyrotechnika bude vždy upřesněna v jednotlivých manuálech akce, bude rozhodnuto podle oblasti a rostlinstva v prostoru konání. Samotná petarda nezraňuje, vytvořený granát (hracháč, sádrák) zraňuje střepinou na jakou koliv vzdálenost nebo výbuchem do vzdálenosti cca 3m s podmínkou že mezi cílem a výbuchem není žádná překážka která by ho kryla, v takovém případě se zásah počítá i když střepinu zasažen není. stejným způsobem se bude přistupovat k nástražným výbušninám. Refresh bude upřesněn také v bojovém manuálu ( dále jen BM). Každý bude moci být ošetřen po zásahu do končetiny jejím následným obvázáním jak spolubojovníkem, tak i nepřítelem. Tudíž je každý účastník akce povinný po zásahu, kdy bude raněn do končetiny padnout na zem, kde vyčká po dobu než skončí boje okolo něj. Mrtvý bez možnosti ošetření zvedne ruku a sundá pokrývku hlavy a urychleně se odebere na mrtvoliště dle stanov uvedených v BM. Raněný se nemůže ošetřit sám, v případě že ho do deseti minut nikdo neošetří, umírá. Výjimkou je situace kdy je raněný a nachází se poblíž boje, v takovém případě čeká než boj ustane a jednotky odejdou. Raněný se může jen plazit, nesmí střílet ani jinak nikoho vyřadit ze hry, je mu dovoleno pouze mluvit. Tím vznikne možnost brát libovolně zajatce a vytvářet tak nové zápletky. Strany mohou o zajatce vyjednávat nebo provádět výměny. Pokud se ranění hráči budou dorážet, dbejte ať to raněným není nepříjemné, zásah do hlavy z metru není to pravé ukončení jeho trápení...  Zásah do torsa, krku, hlavy nebo kamkoliv jinam v případě že už byla osoba jednou ošetřena je vždy nekompromisně smrt hráče, dále postupuje dle pravidel pro refresh uvedených v BM. Cílený úder pažbou, bodnutí hlavní nebo úspěšný útok gumovým nožem se také počítá za zranění či smrt, všichni jsou však povinni dbát při těchto manévrech na bezpečnost ostatních i sebe samotných. Každý nese na každé části operace plnou zodpovědnost sám za sebe nebo ji v případě nezletilosti přenáší na svého zástupce, po případě osobu zletilou se kterou přijel a která s tím souhlasí. Radiové kanály 1,2,3 budou pro stranu OSN, 4,5,6 bude pro stranu CAR, kanál č.7 bude pro kohokoliv a bude sloužit k řešení případných problémů nebo dilemat s organizátory, na tomto kanále by měl být vždy přítomen organizátor, alespoň se o to budeme snažit. Kanál č.8 bude pouze pro organizátory a pro jejich případné domluvy s vedením akce. Odposlech frekvencí je samozřejmě povolen. Samozřejmostí jsou ochrané brýle. Fair play.
 
                      ORGANIZACE STRAN
 
  FrakceCAR je sdružením milicí, teroristických buněk, soukromých malých armád a východních kontraktorů, kterým nevadilo jít do boje proti západu. CAR spadá pod velení M.A.Daviddova a jeho pomocníků, před každou akcí bude v BM určeno hlavní velení, které bude ručit za svou stranu. Příslušníci CAR nyní tiše podporováni Ruskem budou mít mezi sebou nové členy ruských speciálních složek v utajení. Výstroj a oděv budou mít libovolné, nesmí však tvořit vojenský komplet. POZOR!: jedinou výjimku mají jednotky v ústroji AČR, které mohou mít celý armádní komplet v českém maskovacím vzoru a dále jsou povoleny černé komplety a komplety komerčních a východních maskovacích vzorů. 
 
  OSN: spojenecké jednotky v rámci operace Baltazar budou ve vojenském úboru, budou organizovaní a odhodlaní vrátit frakci CAR protiúder za to, co předvedla světu za dobu své činnosti. Do Operace Baltazar byli doposud zapojeny jednotky následujících zemí: USA, UK, Německo, Francie.
 
PRESS: pokud někdo má zájem přijet jako reportér, pak se registruje stejným způsobem jako všichni ostatní, za své vybavení si ručí sám, ocharana a přístřeší mu bude poskytnuta automaticky na štábu OSN, reportér v boji přiznává zásahy pokud nějaký dostane, po utichnutí boje je opět živý, může být zajat stranou CAR ale je v oblasti na vlastní nebezpečí a jednotky OSN ho nemusejí chránit mimo svůj štáb. Tím padá vyjednávání stran ohledně zajatých reportérů a reportéři mohou svou činnost provádět i mezi jednotkami CARu pokud budou mít jejich svolení. Reportér nesmí být ozbrojen a žádný voják nesmí být v přestrojení za reportéra. Je na reportérovi jak se bude odlišovat od ostatních bojových jednotek. Doporučeno je viditelné označení PRESS nebo TV na viditelných místech, například vesty, helmy, dle reálných bojových reportérů.
TOPlist